Do’s and Don’ts BG

Правила за коректно използване на True Team®

Да правите

 • Качвайте публикациите само от ваше име, никога не се преструвайте, че сте някой друг.
 • Публикувайте материали, които са подходящи за всички.
 • Всички съобщения трябва да бъдат достоверни, без да включват подвеждащи или измамни материали.
 • Използвайте език, който не е обиден, оскърбителен или заплашващ.
 • Отнасяйте се с другите, така както искате те да се отнасят с вас.
 • Поискайте позволение от колегите си, преди да публикувате снимка от личния им живот.
 • Бъдете внимателни, публикувайте лична информация само с позволение от хората, на които е, и в подходящите групи в True Team.

Да не правите

 • Използвате True Team® за злоупотреба, тормоз и заплашване на други хора.
 • Да подбуждате омраза въз основа на пол, националност, раса, религия, сексуална ориентация, политически убеждения или други лични характеристики.
 • Използвате True Team®, за да провеждате незаконна дейност или да насърчавате всяка дейност, която се противопоставя на етичния кодекс
 • Публикувате лични данни на колегите си.
 • Публикувате всякакви клюки или разпространявате слухове.
 • Публикувате снимки на деца.
 • Публикувате неприлични снимки на себе си или другите.

Винаги имайте предвид, че True Team® е корпоративно приложение!