Frequently Asked Questions BG

BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Не мога да си спомня паролата, която зададох, за да влизам.Как мога да нулирам паролата си?

Отворете HR KIT® и докоснете опцията „Забравена парола?“ в долната частна екрана. На следващия екран въведете имейл адреса си в съответнотополе и докоснете „Изпращане“. Ще ви бъде изпратена връзка зарегистрация по имейл. Докоснете връзката и на следващия екранвъведете новата си парола в полетата „Нова парола“ и „Повторипарола“. След това докоснете „Смени парола“. Парилата ви ще сепромени успешно! Отворете HR KIT® още веднъж, въведете имейл адреса иновата си парола и докоснете „Вход“. Приятно разглеждане на HR KIT®

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Как мога да изляза от профила си в HR KIT®?;

Отворете началната си страница. Докоснете иконата и след товадокоснете опцията „Изход“.
Важна информация: Като излезете, не деинсталирате HR KIT®, а простоизлизате от профила си в HR KIT®. Можете да влезете отново по всяко време,когато искате, като въведете имейл адреса и паролата си

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Къде мога да намеря настройките си за HR KIT®?

Отворете началната си страница. Докоснете иконата κи след товадокоснете опцията „Настройки“. От опциите, които се показват в ляватастранична лента, докоснете настройката, която искате даактуализирате

Какво включват настройките за HR KIT® и как мога да гиредактирам?

Настройките включват:

 • Смени парола: Докоснете този раздел, за да променитетекущата си парола, като зададете по-надеждна такава. Въведетеновата си парола в съответните полета и докоснете„Изпращане.

 • Политика за поверителност: Докоснете този раздел, за даполучите информация за Политиката ни за поверителност,категориите данни, които може да обработваме, за какви целиможе да обработваме информацията ви и юридическатаобосновка за обработката, информацията, която разкриваме натрети страни, бисквитките и подобните проследяващитехнологии, международните трансфери на информация,сигурността, точността, свеждането до минимум и запазването наданните, общите условия за ползване и данните за връзка.

 • Оцени приложението (само за потребители на Android):Докоснете този раздел, за да бъдете пренасочени към страницатана HR KIT® в Play Store и да оцените HR KIT®

 • словия и правила: Докоснете този раздел, за да получитеповече информация за общите условия за ползване на HR KIT®,приемлива употреба и какво е забранено, актуализации,поддръжка и помощ.

 • Смени езика: Докоснете този раздел, за да промените езика наинтерфейса на HR KIT®. Изберете предпочитания език и след товадокоснете „Продължи“.

 • Свържи се с нас: Докоснете този раздел, за да изпратитесъобщение, ако имате каквито и да е притеснения относно HR KIT®. На
  следващия екран въведете имейл адреса си, темата и текста насъобщението, след което докоснете „Изпращане“. Екипът заподдръжка на HR KIT® ще ви отговори възможно най-скорο

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Какви видове известия изпраща HR KIT®?

Известията са актуализации за дейността в HR KIT®. Получавате известия вследните случаи:

 • Всеки път, когато групата или дружеството ви направи изявлениечрез публикация

 • Когато приятел в HR KIT® качи публикация (нова емисия)

 • Когато колега ви изпрати покана за приятелство

 • Когато колега приеме поканата ви за приятелство

 • Когато колега или приятел хареса ваша публикация

 • Когато колега или приятел коментира ваша публикация

 • Когато колега ви изпрати молба да се присъедини към група, накоято сте администратор

 • Когато колега ви добави към група, на която е администратор

 • Когато получите групово съобщение (Групи)

 • Когато получите съобщение в личен разговор (Съобщения)

 • Когато получите съобщение в групов разговор (Съобщения)

 • Като напомняне, че имате насрочено събитие, което да посетите,като например обучение и т.н.

 • Когато групата или компанията ви изпрати изскачащо съобщение(това се нарича „насочено известие)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Как мога да осъществя достъп до уебсайтовете на групатачрез HR KIT®?

Отворете началната си страница. Докоснете иконата    и след товадокоснете опцията „Уебсайтове на групата“. На следващия екранможете да видите списък с всички раздели за уебсайтовете на групата.Всеки раздел отговаря на един уебсайт. Докоснете раздела на уебсайта,който искате да разгледате. На следващия екран докоснете отновораздела на уебсайта и ще бъдете пренасочени към конкретния уебсайт.Приятно разглеждане

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Как мога да вляза в платформата за електронни обучения на FOURLIS чрез HR KIT®?;

Отворете началната си страница. Докоснете иконата   и след товадокоснете опцията „Електронна платформа за обучение“. Наследващия екран докоснете иконата  и след това докоснете флага по-долу  ,за да изберете езика си. След това докоснете опцията„Вход“  и на следващия екран въведете идентификационните сиданни за електронни обучения и докоснете бутона „Вход“ . Такаще влезете успешно в платформата за електронни обучения и ще стеготови да участвате в курсовете, които са ви разпределени!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Как мога да вляза в раздела Calendar?

Отворете началната си страница. Докоснете иконата и след товадокоснете опцията „Календа

Какво мога да видя в календара?

В календара си можете да следите срещи, за които е насрочено даучаствате, като събития на Дружеството/Групата, обучения и т.н. Катодокоснете насрочена среща, можете да видите подробности за нея, като
например името й, конкретната дата и час на провеждане, описание идругите поканени участници..

Можете да намерите минала среща, като докоснете опцията „Вижминали събития“

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Какво представлява разделът „Групи“?

В раздела „Групи“ можете да видите всички групи, които са създадени в HR KIT®, както и да създадете свои собствени! Групите се създават заподобряване на комуникацията между служители, които имат подобнибизнес или лични интереси. Като участвате в група, можете даразговаряте с колеги и да разменяте мисли, идеи и свързани материали.

Как мога да видя групите, които са налични в HR KIT®?

Отворете началната си страница. Докоснете иконата  и след товадокоснете опцията „Групи“. В раздела „Всички“ можете да видитевсички групи, които са създадени в HR KIT®

Отворете началната си страница. Докоснете иконата  и след товадокоснете опцията „Групи“. Докоснете групата, към която проявяватеинтерес. На следващия екран ще бъдете пренасочени към страницата нагрупата, където можете да видите кой е администраторът на групата. Зада се присъедините към група, докоснете опцията „Заявки заприсъединяване“. Ще можете да видите всички други членове нагрупата и да комуникирате с тях, само след като молбата ви заприсъединяване бъде одобрена

Как мога да видя групите, за които съм отправил молба заприсъединяване?;

Отворете началната си страница. Докоснете иконата  и след товадокоснете опцията „Групи“. В раздела „Заявки“ можете да видитевсички групи, за които сте отправили молба за присъединяване

Как мога да видя групите, към които съм се присъединил?

Отворете началната си страница. Докоснете иконата  κи след товадокоснете опцията „Групи“. В раздела „Заявки“ можете да видитевсички групи, за които сте отправили молба за присъединяване

Как мога да изпратя съобщение до група, към която съм сеприсъединил?

Докоснете името на групата, за да бъдете пренасочени към страницатана групата, след което докоснете опцията „Съобщения“. На следващияекран напишете съобщението си, прикачете файл (по избор) и след товадокоснете иконата , , за да изпратите съобщението си.

Как мога да видя членовете на група, към която съм сеприсъединил?

Докоснете името на групата, за да бъдете пренасочени към страницатана групата, след което докоснете опцията „Виж всички членове“.Можете да видите списъка с членовете на групата.

Как мога да напусна група?

Докоснете името на групата, за да бъдете пренасочени към страницатана групата, след което докоснете опцията „Напусни групата“. Повеченяма да сте член на тази група

Мога ли да създам своя собствена група и как?

Разбира се! Можете да създадете своя собствена група по следнияначин

В раздела „Новини“, докоснете иконата в горния ляв ъгъл на екранаи след това докоснете „Моят профил“. Докоснете опцията „Моитеприятели“. На следващия екран, който е списъкът с приятелите ви,докоснете иконата ο  в горния десен ъгъл на екрана и изберетеколегите, които искате да бъдат членове на групата ви, като докоснетеиконата  която се показва до пълното име на всеки служител. Когатоизберете служител, ще видите отметка в полето . След като изберетевсички членове, докоснете „Следващ“. Трябва да изберете име загрупата си и да качите снимка. Най-накрая докоснете опцията „Създай“.Членовете на групата ще бъдат уведомени, че са били добавени къмгрупа.

 

Мога ли да създавам толкова много групи, колкото искам?

Не! Всеки служител има право да създаде общо 2 групи. Това означава,че всеки служител може да е администратор на най-много 2 групи в HR KIT®

Какво ще се случи, ако дадена група е неактивна?;

Ако групата е неактивна за повече от 6 месеца, ще бъде изтритаавтоматично. Групите се характеризират като „неактивен“, когато нямадействия, като обмяна на съобщения и файлове и добавяне на членове.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Как мога да изпратя лично съобщение на приятел в HR KIT®?

Отворете началната си страница и докоснете „Моят профил“. След товадокоснете раздела „Моите приятели“, за да видите списъка с
приятелите си. Докоснете името на колегата, на когото искате даизпратите съобщение. Ще бъдете пренасочени към профила му/й.Докоснете опцията „Съобщения“. Напишете съобщението си идокоснете иконата
. Ако искате да прикачите изображение илидокумент към съобщението си, докоснете иконата  . Можете даизберете изображение от галерията на телефона си, да направитеснимка с камерата на смартфона си или да качите докумен.

Мога ли да изпратя съобщение на колега, с когото не смеприятели в HR KIT®?

Потърсете колегата, на когото искате да изпратите съобщение, отраздела „Контакти“, ако той/тя работи в същото дружество или отраздела „Хора, които може би познавате“, ако той/тя работи вразлично дружество. След това докоснете снимката, която се показва допълното му/й име, и ще бъдете пренасочени към профила му/й.Докоснете опцията „Съобщение“. Напишете съобщението си идокоснете иконата . Ако искате да прикачите изображение илидокумент към съобщението си, докоснете иконата . Можете даизберете изображение от галерията на телефона си, да направитеснимка с камерата на смартфона си или да качите документ.

Как мога да видя всичките си съобщения?

Отворете началната си страница. Докоснете иконата   и след товадокоснете опцията „Съобщение“. Можете да видите всичките сиразговори

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Мога ли да създавам свои собствени маркери за публикация?

Отворете раздела „News Feed“. Докоснете иконата  която се намирав долния десен ъгъл на екрана. Ще бъдете пренасочени към раздела„Публикувай статус“. Ако искате да качите файл(изображение/видеоклип/документ) към публикацията си, докоснетеиконата  която се намира в горната част на екрана. Можете давъведете описание (обикновен текст) и да изберете всички маркери,които мислите, че са подходящи за публикацията ви (по избор), преди дадокоснете „Изпращане“. Публикацията ви ще бъде качена в Новини.

Мога ли да създавам свои собствени маркери за публикация?

Да, можете! Когато качвате публикация, вместо да изберете маркер отпрепоръчителните маркери, който да отговаря на публикацията ви,можете да създадете собствени маркери, като напишете думите влентата за търсене или в раздела „Избери маркери“, след което гиизберете, преди да докоснете „Изпращане

Какви видове файлове мога да качвам в публикациите си?
Можете да качвате 3 вида файлове в публикациите си:

  1. Изображения (.jpeg)
 1. Видеоклипове (.mp4)
 2. Документи (pdf, Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint)

Не забравяйте, че всеки файл трябва да е с размер точно до 5 MB,защото в противен случай няма да бъде качен

Кой може да вижда публикациите ми?

Приятелите ви! Ако сте приятели с колеги в HR KIT®, те могат да виждатвсичките ви публикации в емисията си Новини и обратното,независимо от маркерите, с които са качени публикациите.b.

Другите ви колеги, с които не сте приятели в HR KIT®, могат да ги виждатсамо ако публикациите ви са качени с маркери, които са избрали да„следват“.Пример: Джордж е избрал маркера „photography“, докато ередактирал профила си, защото иска да вижда снимки в емисията сиNews Feed. Ана е направила същото. Джордж и Ана не са приятели в HR KIT®. Ако Джордж качи снимка с маркера „photography“, Ана ще видитази публикация в емисията си Новини, въпреки че с Джордж не саприятели в HR KIT®

Как мога да видя всички публикации, които са качени с даденмаркер?

Отворете раздела „Новини“ и докоснете иконата за филтриране  която се намира в горния десен ъгъл на екрана. В раздела „Маркери“можете да видите всички препоръчителни маркери, които са създадениот Групата, но не и маркерите, създадени от потребителите на HR KIT®.Можете да изберете маркер директно от препоръчителните или дапотърсите други маркери, които са създадени от потребители, следкоето да докоснете „Изпращане“. Всички публикации с този маркервече ще се виждат!

Как мога да видя всички публикации на конкретен приятел иликолега?

Отворете раздела „Новини“ и докоснете иконата  wкоято се намира вгорния десен ъгъл на екрана. В полето за търсене напишете името на
приятеля, чиито публикации искате да видите. Всичките му/йпубликации вече ще се виждат!

Ако искате да потърсите публикациите на колега, с когото не степриятели в HR KIT®, като напишете името му/й в полето за търсене, щеможете да видите всичките му/й публикации с маркерите, които стеизбрали да „следвате“. Ако въпросният колега е качил публикация смаркер, който не сте избрали да „следвате“, няма да можете да видитетази публикация..

Как мога да реагирам на публикация, която виждам в емисиятаси Новини?

Като харесате публикацията, приятелите/колегите ви ще разберат, че вие допаднала. За да „харесате“ публикация, докоснете иконата  коятосе намира под описанието на публикацията. Всеки път, когато харесатепубликация, иконата със сърце става синя  .

Как да коментирам публикация?

За да коментирате публикация, докоснете иконата с балонче  коятосе намира под описанието на публикацията. На следващия екраннапишете коментара си, като докоснете опцията “, след което докоснете иконата. Коментарът ви ще бъдепубликуван под публикацията.

Как мога да видя файловете, които са прикачени къмпубликация?

Ако публикацията съдържа прикачен файл (изображение/документ), зада го отворите, докоснете миниатюрата на файла (преглед). Наследващия екран, който е екранът с публикацията, докоснете отнововърху миниатюрата на файла и той ще се отвори..

Ако публикацията съдържа два или повече прикачени файла, отворетепървия файл, като изпълните стъпките по-горе. За да отворите вторияфайл, затворете първия, като докоснете иконата X, която се намира вгорния десен ъгъл на екрана, след което превъртете екрана наляво, зада видите миниатюрата на следващия файл. Докоснете миниатюрата, зада отворите файла

Как мога да публикувам пост?

Когато искаш да споделиш пост, кликни иконка, въведи текст в полето предвидено за него и кликни “Сподели”.

Как мога да докладвам пост?

Ако забележиш, че в даден пост има неподходящо или обидно съдържание, можеш да го докладваш, като първо кликнеш на поста и когато се отвори, кликнеш на “Докладвай”, което е изписано в червено. В прозореца който ще се отвори, избери причината която най-добре описва причината за докладването (“Неподходящо съдържание”, “Изглежда като спам” или “Други”) и кликни на бутона “Докладвай”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Как мога да редактирам профила си в HR KIT®?;

Отворете HR KIT®. На първия екран, където се намира разделът „Новини“,докоснете иконата  в горния ляв ъгъл на екрана и след товадокоснете „Моят профил“. На следващия екран докоснете опцията„Редактирай профил“. В този раздел можете да актуализирателичната си информация, като например рожден ден, имен ден,телефонен номер, адрес и т.н. Можете също да качите профилна снимка.За да запазите промените, докоснете „Актуализирай профил“. Незабравяйте, че не можете да редактирате работната си позиция идружеството си

Какво е „маркер“?

В секцията с профила ви, където можете да редактирате личната сиинформация, можете също да разглеждате и избирате категорииновини, за които искате да се информирате, като например„photography“, „home decoration“, „fitness and sports“, „benefits andrewards“, „people development“ и т.н. Тези категории се наричат„маркери“. Има два вида маркери – корпоративни маркери (напр. „openresourcing“) и маркери за развлекателни цели (напр. „photography“)

Как мога да избера маркерите, които ме интересуват?

Отворете началната си страница, докоснете иконата  в горния лявъгъл на екрана и след това докоснете „Моят профил“. На следващияекран докоснете опцията „Редактирай профил“. Превъртете надолу иизберете маркерите си от списъка с препоръчителни маркери, следкоето докоснете „Актуализирай профил“. Колкото повече маркериизберете, толкова повече новини ще виждате в емисията си с новини.

Каква информация мога да виждам в профила си?

В профила си можете да виждате личната си информация, публикациитеси, приятелите си, поканите за приятелство, които сте получили, както имаркерите, които сте избрали..

Каква информация мога да виждам в чуждите профили?

Когато разглеждате профила на колеги, можете да видите личната иминформация, като три имена, работна позиция, дружество, рожден ден,имен ден и работен адрес. Можете също да видите броя напубликациите, които са качили, както и самите публикации, броя на„харесванията“ и коментарите към публикациите им, списъците им сприятели и маркерите им

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG

[vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_column_text]

Как мога да създавам приятелства в HR KIT®?

a. Отворете началната си страница. Докоснете иконата  и следтова докоснете „Контакти“. В този раздел можете да видитеколегите от дружеството си. Трябва само да ги добавите катоприятели и да изчакате да приемат поканите ви за приятелство.Ако искате да потърсите конкретен колега, докоснете лентата затърсене, напишете името/фамилията или работната позиция ислед това докоснете бутона за търсене на клавиатурата насмартфона ви. Докоснете опцията „Добави приятел“, която сепоказва до пълното име на всеки служител, за да изпратитепокана за приятелство


b. Докоснете отново иконата  и след това докоснете „Хора,които може би познавате“. В този раздел можете да видитевсички служители на групата. Търсете по име, дружество илиработна позиция и изпращайте покани за приятелство, катодокоснете опцията „Добави приятел“, която се показва допълното име на всеки служител

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Category: BG
What question is being answered?
What name should be displayed with your FAQ?