Privacy Policy RO

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE pentru aplicația de mobil TRUE TEAM®

În vigoare din 26 septembrie 2018 În cazul în care aveți întrebări referitoare la politica noastră de confidențialitate, ne puteți contacta la info@trueteam.io și să includeți „Politica de confidențialitate” în câmpul dedicat subiectului.

1.   Prezentare generală a politicii de confidențialitate

Politica explică modul în care noi vă procesăm informațiile. Prezenta politică poate suporta modificări sau actualizări din când în când, verificați-o cu regularitate pentru a fi la curent cu actualizările. TRUE TEAM®, împreună cu afiliații și subsidiarele sale (denumite împreună „TRUE TEAM®” „ne, nouă, pe noi” „a, ai ale noștri(noastre)” sau „noi”), deține, operează, sau furnizează acces la, numeroase site-uri web interactive, aplicații de mobil sau conectate, și la alte caracteristici și servicii online, inclusiv însă fără a se limita la, e-mailuri, noutăți, zone de conversații, forumuri, comunități, chestionare și competiții (denumite împreună „Servicii”). Politica de confidențialitate se aplică tuturor informațiilor colectate despre dumneavoastră de către TRUE TEAM®, indiferent de modul în care sunt colectate, stocate și descrise, printre alte lucruri, categoriile de informații colectate despre dumneavoastră atunci când interacționați cu Serviciile, modul în care informațiile dumneavoastră pot fi utilizate, când pot fi divulgate informațiile, cum puteți controla utilizarea și divulgarea informațiilor dumneavoastră și modul în care informațiile sunt protejate. Cu excepția cazurilor în care se menționează altfel în această Politică de confidențialitate, TRUE TEAM® este operatorul de date (astfel cum este utilizat termenul conform  Regulamentului general privind protecția datelor („GDPR”)), ceea ce înseamnă că noi suntem cei care decidem cum și de ce prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați. Datele de contact sunt prevăzute în Secțiunea 15 de mai jos. Prezenta Politică poate fi modificată sau actualizată periodic pentru a reflecta modificările în cazul practicilor cu privire la Prelucrarea informațiilor dumneavoastră sau a modificărilor din legea aplicabilă. Noi vă încurajăm să citiți această Politică cu atenție și periodic să verificați această pagină pentru a revizui orice modificări pe care le-am putea aduce. Această Politică de confidențialitate acoperă informații colectate prin intermediul Aplicației de mobil a TRUE TEAM®.

2.   Ce categorii de informații putem prelucra

Noi vă putem prelucra datele personale (de ex., numele dumneavoastră), date demografice (de ex., vârsta), datele de contact (de ex., adresa dumneavoastră), înregistrări ale consimțământului dvs., informații despre interacțiunile cu conținutul sau potențiala publicitate și orice puncte de vedere sau opinii pe care ni le furnizați. De asemenea, putem prelucra informații despre dvs. de la utilizarea Serviciilor noastre (de ex., tipul dispozitivului pe care îl utilizați, furnizorul de servicii etc), inclusiv interacțiunile dvs. cu conținutul în legătură cu Serviciile. „Informații cu caracter personal” înseamnă informații privind orice persoană fizică, sau prin intermediul cărora orice persoană fizică poate fi identificată direct sau indirect. „A prelucra”, „Prelucrare” sau „Prelucrate” înseamnă orice operațiune care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Putem să prelucrăm următoarele categorii de informații cu caracter personal despre dvs.:
 • Datele personale: numele dvs., numele de utilizator sau datele de autentificare, parola, zone sau subiecte de interes, și fotografii (dacă dvs. sau un alt utilizator publică o fotografie în cadrul Serviciului).
 • Informații demografice: gen, vârstă/data nașterii, naționalitate, formulă de adresare, denumire funcție, informații despre compania angajatoare, educație, informații despre experiența profesională și alt tip de experiență și preferințe de limbă.
 • Date de contact: adresa poștală, numărul de telefon și/sau mobil, adresa de e-mail, sau profilul(profilurile) dvs. public(e) de pe rețeaua de socializare.
 • Consimțământul privind înregistrările: înregistrări ale oricăror consimțăminte pe care le-ați furnizat, împreună cu data și ora, mijloacele de exprimare a consimțământului și orice informații referitoare la acestea (de ex., obiectul consimțământului).
 • Localizarea informațiilor: localizarea datelor care descriu locația geografică exactă a dispozitivului dumneavoastră („Date exacte de localizare”).
 • Datele angajatorului: în cazul în care interacționați cu noi în capacitatea dvs. de angajat, informațiile de contact ale companiei angajatoare, în măsura în care acest lucru este relevant.
 • Viziuni și opinii: orice viziuni și opinii pe care dvs. sau alți utilizatori alegeți să ni le transmiteți, sau să le faceți publice pe platformele noastre de comunicare socială sau în cadrul Serviciilor, inclusiv pe forumuri.
De asemenea, colectăm alte categorii de informații de la dvs. sau din alte surse, pe care noi le considerăm „Alte informații” în această politică, care pot include dar care nu se limitează la:
 • Informații despre utilizarea serviciilor cum ar fi utilizarea datelor și a informațiilor statistice, care pot fi agregate.
 • Informații care nu sunt exacte despre locația fizică aproximativă (de exemplu, la nivel de oraș sau de cod poștal) a calculatorului personal sau al unui dispozitiv al utilizatorului derivat de la adresa IP a unui astfel de calculator sau dispozitiv („Date Geo IP ”).
 • Identificarea dispozitivului („ID”), care este un număr distinctiv asociat la un dispozitiv smartphone sau un dispozitiv similar, dar care este diferit de un număr de serie al hardware-ului.
 • Adresa protocolului intern („IP”) care este un șir de numere unice atribuite automat dispozitivului dvs. ori de câte ori accesați internetul.
 • Conexiunea la internet înseamnă, cum ar fi furnizorul de servicii de internet („ISP”), operatorul de mobil, conexiunea WiFi, identificatorul setului de servicii („SSID”), identitatea internațională a abonatului mobil („IMSI”) și identitatea internațională a echipamentului mobil („IMEI”).
 • Informațiile colectate prin utilizarea de module cookie, eTags, Javascript, etichete pixel, urmărirea Id-ului dispozitivului, identificatori anonimi și alte tehnologii, inclusiv informațiile colectate prin utilizarea unor astfel de metode și tehnologii despre (i) vizitele dvs. și interacțiunea și angajamentul cu Serviciile, conținutul, aplicațiile platformele și alte canale media de socializare („Canale”), și (ii) interacțiunea dvs. cu email-urile (denumite colectiv, „Date Online”).
 • Tipul dispozitivului, setările și software-ul utilizat.
 • Fișierele jurnal, care pot include adresele IP, tipul de browser, pagini de trimitere/ieșire ISP, sistemul de operare, marcajele de dată/oră sau datele clickstream, inclusiv orice clic pe linkuri personalizate.
 • Semnalizatoarele web care sunt fișiere electronice care permit unui site web să contorizeze utilizatorii care au vizitat pagina respectivă sau au accesat anumite module cookie.
 • Etichetele pixel cunoscute și clear GIF-urile, semnalizatoarele, etichetele spotlight sau bugurile web, care reprezintă o metodă de transmitere a informațiilor de la calculatorul personal al utilizatorului la site-ul web al unei terțe părți.
 • Obiectele partajate local, cum ar fi module cookie Flash și mediul de stocare local cum ar fi HTML5.
 • Mobile analytics pentru a înțelege funcționalitatea aplicațiilor noastre de mobil și a software-ului de pe telefonul dvs.
În anumite circumstanțe și în funcție de legea aplicabilă, anumite Alte informații pot constitui Informații cu caracter personal. Informațiile cu caracter personal împreună cu Alte informații sunt considerate în continuare „Informații despre utilizator”.

3.   Informații cu caracter personal sensibile

Nu colectăm sau nu prelucrăm informații cu caracter personal privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, date privind sănătatea fizică sau mentală, viața sexuală, orice presupuse sau actuale infracțiuni sau pedepse, sau orice alte informații care ar putea fi considerate sensibile în temeiul GDPR (denumite colectiv „Informații cu caracter personal sensibile”) în cursul normal al activității noastre. Acolo unde este necesar să prelucrăm informații personale cu caracter personal sensibile în temeiul GDPR, ne vom baza pe una dintre următoarele temeiuri juridice:
 • Conformitatea cu legea aplicabilă: Putem să prelucrăm informații cu caracter personal sensibile în situațiile în care prelucrarea este impusă sau permisă de legile aplicabile.
 • Detectarea și prevenirea criminalității:Putem prelucra informațiile dvs. cu caracter personal sensibile în situația în care prelucrarea este necesară pentru detectarea sau prevenirea criminalității (inclusiv prevenirea fraudei).
 • Stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale:Putem prelucra informațiile dvs. cu caracter personal sensibile în situația în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.
 • Consimțământul:Putem prelucra informațiile dvs. cu caracter personal sensibile în situația în care, în conformitate cu legea aplicabilă, am obținut în prealabil consimțământul dvs. expres privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal sensibile.
Copiii. Serviciile nu sunt prevăzute pentru a fi utilizate de copii, în special pentru copii cu vârstă sub 13 ani. Nimeni sub 13 ani nu ar trebui să furnizeze informații cu caracter personal sau să utilizeze zonele noastre de discuții publice, forumurile sau conversațiile. Dacă, în ciuda acestor interdicții, copiii dvs. divulgă informații despre ei înșiși în zonele noastre publice de discuții, pot apărea consecințe care nu sunt destinate copiilor (de exemplu, pot primi mesaje nesolicitate de la alte părți). Dacă se constată că am colectat informații cu caracter personal de la o persoană sub 13 ani, vom șterge imediat aceste informații.

4.   Scopuri pentru care vă putem prelucra informațiile cu caracter personal

Scopurile în care putem să prelucrăm informațiile utilizatorilor, în temeiul legii aplicabile, includ:
 • Prestarea serviciilor către dvs.: prestarea serviciilor din partea societăților TRUE TEAM® sau a partenerilor noștri către dvs., inclusiv (i) oferirea competițiilor, precum și a zonelor de conversații, forumurilor și comunităților, (ii) publicarea mărturiilor personale împreună cu alte mențiuni, (iii) afișarea recenziilor personale despre evenimente, produse sau servicii, (iv) permisiunea de a căuta alți membri pe site-uri web partenere care utilizează informații pe care le puteți cunoaște deja referitoare la membrii respectivi, cum ar fi numele de utilizator, numele complet, societatea angajatoare sau funcția sau identificarea utilizatorilor care întrunesc aceste criterii, (v) gestionarea contului dvs. și (vi) suport clienți și managementul relațiilor.
 • Furnizarea și îmbunătățirea serviciilor: exploatarea și gestionarea serviciilor pentru dvs., furnizarea de conținut personalizat pentru dvs., comunicarea și interacțiunea cu dvs. prin intermediul serviciilor, identificarea problemelor cu serviciile și planificarea îmbunătățirilor pentru servicii sau crearea de noi servicii și notificarea dvs. privind modificările aduse serviciilor noastre.
 • Chestionarele: angajarea cu dvs. în scopul obținerii viziunii dvs. despre serviciile noastre.
 • Comunicările: comunicarea cu dvs. prin orice mijloace (inclusiv prin e-mail, telefon, mesaje text, mijloace de comunicare socială, curier sau personal) cu privire la articole de știri și alte informații de interes pentru dvs., cu condiția de a vă asigura că astfel de comunicări sunt furnizate în conformitate cu legii aplicabile, menținerea și actualizarea informațiilor de contact acolo unde este cazul, și, după caz, obținerea în prealabil a consimțământului dvs. de participare.
 • Gestionarea sistemelor informatice: gestionarea sistemelor de tehnologie a informației, administrarea rețelelor și a dispozitivelor, securitatea rețelelor și a dispozitivelor, implementarea politicilor privind securitatea datelor și sistemele informatice, auditurile de conformitate în legătură cu politicile interne, identificarea și diminuarea activităților frauduloase și respectarea cerințelor legale pentru societățile din cadrul TRUE TEAM®.
 • Securitatea: măsuri electronice de securitate (inclusiv monitorizarea înregistrărilor de autentificare și a datelor de acces) pentru a veni în sprijinul atenuării riscurilor și de a asigura abilitatea de a identifica și rectifica un incident de securitate.
 • Investigațiile: detectarea, investigarea și prevenirea încălcărilor politicii, și a infracțiunilor în conformitate cu legea aplicabilă.
 • Proceduri judiciare: stabilirea, exercitarea și apărarea drepturilor legale.
 • Conformitate juridică: Sub rezerva dispozițiilor legale ne rezervăm dreptul de a comunica informații privind orice utilizator al Serviciilor atunci când avem motive să credem că utilizatorul încalcă Termenii și condițiile noastre sau alte orientări publicate sau că s-a angajat (sau avem motive să credem că este angajat) în orice activitate ilegală și comunicarea informațiilor ca răspuns la ordinele instanțelor și guvernelor, alte cereri din partea entităților guvernamentale, citații civile, cereri de recunoaștere și altele, conform dispozițiilor legale sau a obligațiilor de reglementare. De asemenea, putem comunica informații despre utilizatori atunci când considerăm cu bună-credință că o astfel de comunicare este în interesul protejării drepturilor, proprietății, siguranței sau securității TRUE TEAM®, a utilizatorilor noștri sau a audienței sau pentru a răspunde unei situații de urgență.

5.   Modulele cookie și tehnologiile de urmărire similare

Putem prelucra informațiile dvs. de utilizator prin plasarea sau citirea modulelor cookie și a tehnologiilor similare în cadrul serviciilor și a canalelor. Anumite tehnologii de urmărire ne permit să vă atribuim un identificator unic și să asociem informațiile dvs. privind utilizarea serviciilor altor informații despre dvs., inclusiv a informațiilor dvs. de utilizator, pentru a afla mai multe despre dvs., astfel încât să putem să vă punem la dispoziție conținut relevant. De asemenea, noi împreună cu partenerii noștri utilizăm tehnologii pentru analizarea tendințelor, gestionarea serviciilor, colectarea și stocarea informațiilor, cum ar fi setările privind utilizatorul, identificatorii anonimi de browser și istoricul vizualizării videoclipurilor, în plus la jurnalele de server și alte metode de trafic și de măsurare a răspunsului, urmărirea locației utilizatorilor și a evoluțiilor serviciilor, adunarea informațiilor demografice despre baza de utilizatori și îmbunătățiri referitoare la înțelegerea traficului din cadrul serviciilor, a comportamentului vizitatorilor și a răspunsurilor la campaniile promoționale. Tehnologiile de urmărire în cadrul serviciilor pot fi lansate de TRUE TEAM® și/sau de furnizorii noștri de servicii sau de partenerii noștri. Anumite tehnologii de urmărire ne permit să vă atribuim un identificator unic și să asociem informațiile dvs. privind utilizarea serviciilor altor informații despre dvs., inclusiv a informațiilor dvs. de utilizator. Putem corela informațiile colectate de la dvs. prin mijloace diverse sau în momente diferite și le putem utiliza împreună cu informațiile online sau offline obținute din alte surse (inclusiv de la terțe părți), inclusiv, însă fără a ne limita la informațiile demografice și informațiile de contact actualizate, în scopul de a afla mai multe despre dvs astfel încât să putem să vă oferim conținut relevant. Atunci când primiți mesaje e-mail sau știri de la noi, putem să utilizăm semnalizatoare web, link-uri personalizate, clear GIF-uri sau tehnologii similare, pentru a afla dacă e-mail-ul a fost deschis și pe ce link-uri ați dat clic, pentru a vă asigura comunicări pe e-mail sau alte informații mai exacte, și/sau pentru a agrega informațiile respective cu alte date pe care le colectăm pentru a le utiliza în unele scopuri sau în toate scopurile subliniate în politica de confidențialitate. De asemenea, noi împreună cu partenerii noștri (inclusiv însă fără a se limita la partenerii de comerț electronic, afiliații și furnizorii de date analitice), putem utiliza tehnologii cum ar fi etichete pixel, e-tag-uri, adrese IP, Obiecte partajate local, Stocare locală, cookie-uri Flash și HTML5 pentru analizarea tendințelor, gestionarea serviciilor, colectarea și stocarea informațiilor, cum ar fi setările privind utilizatorul, identificatorii anonimi de browser și istoricul vizualizării videoclipurilor, adăugându-se jurnalelor de server și altor metode de trafic și de măsurare a răspunsului, de urmărire a locației utilizatorilor și a evoluțiilor serviciilor, de adunare a informațiilor demografice despre baza de utilizatori și îmbunătățirilor referitoare la înțelegerea traficului din cadrul serviciilor, comportamentului vizitatorilor și a răspunsurilor la campaniile promoționale. Putem primi rapoarte individuale sau agregate pe baza utilizării acestor tehnologii de la societăți terță parte. De exemplu, putem să asociem informațiile despre adresa dvs. IP la informațiile cunoscute despre corporație sau informațiile de utilizator și să utilizăm informațiile asociate agregării preferințelor de conținut pentru a veni în ajutorul nostru în ceea ce privește furnizarea serviciilor către dvs. Putem să utilizăm un software de date analitice pe mobil pentru a colecta date în scopul unei mai bune înțelegeri a funcționalității software-ului nostru de mobil, a dispozitivelor și aplicațiilor de pe telefonul dvs. și de pe alte dispozitive. Acest software poate înregistra informații cum ar fi frecvența cu care utilizați aplicația, evenimentele care au loc în cadrul aplicației, utilizarea agregată, datele privind performanța și de unde a fost descărcată aplicația. Putem conecta aceste informații la informațiile despre utilizator.

6.   Care este temeiul juridic pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal

Putem prelucra informațiile dvs. de utilizator în cazul în care: ne-ați acordat consimțământul dvs., prelucrarea este necesară pentru încheierea unui acord între dvs. și noi, prelucrarea este solicitată de legea aplicabilă, prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale oricărei persoanei sau dacă noi avem un interes legitim privind prelucrarea datelor. Pentru prelucrarea informațiilor de utilizator în legătură cu scopurile stabilite în această politică noi ne putem baza pe una sau mai multe din următoarele baze legale, în funcție de circumstanțe:
 • Consimțământul:Putem să prelucrăm informațiile dvs. de utilizator în cazul în care am obținut în prealabil consimțământul dvs. expres pentru prelucrare (acest temei juridic este utilizat numai pentru prelucrarea care este în totalitate voluntară – nu se utilizează sub nicio formă pentru prelucrarea necesară sau obligatorie),
 • Necesitate contractuală:Putem să prelucrăm informațiile dvs de utilizator în situația în care prelucrarea este necesară în legătură cu orice acord pe care îl încheiați cu noi,
 • Conformitatea cu legea aplicabilă: Putem să prelucrăm informațiile dvs de utilizator în situațiile în care prelucrarea este impusă sau permisă de legea aplicabilă,
 • Interesele vitale:Putem să prelucrăm informațiile dvs de utilizator în situațiile în care prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale oricărei persoane, sau
 • Interesele legitime:Putem să prelucrăm informațiile dvs. de utilizator în cazul în care avem un interes legitim în ceea ce privește efectuarea prelucrării în scopul administrării, operării sau promovării afacerii noastre, și că interesul legitim nu este înlocuit de interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.

7.   Care sunt informațiile pe care le divulgăm terțelor părți

Putem să divulgăm informațiile dvs. de utilizator către: autoritățile judiciare sau de reglementare, consultanții noștri externi, părțile care prelucrează informațiile despre utilizatori în numele nostru („Persoane împuternicite de operator”), orice parte necesară în legătură cu procedurile juridice, orice parte necesară pentru investigații, depistarea sau prevenirea infracțiunilor și furnizori terță parte de publicitate, plugins sau conținut utilizat în cadrul serviciilor. Putem să divulgăm informațiile dvs. de utilizator altor entități în cadrul grupului societății, în scopuri legitime de afaceri (inclusiv pentru exploatarea serviciilor și pentru furnizarea serviciilor către dvs.), în conformitate cu legea aplicabilă. În plus, putem să divulgăm informațiile dvs. de utilizator către:
 • autorități judiciare și de reglementare, la cerere, sau în scopuri de raportare a unei încălcări actuale sau suspectate a legii aplicabile sau a reglementărilor,
 • consultanți profesioniști externi (cum ar fi contabili, auditori sau avocați), sub rezerva obligațiilor contractuale de confidențialitate,
 • persoane terță parte, împuternicite de operatori (cum ar fi furnizorii de date analitice, centrele de date etc), care sunt localizați oriunde în lume, sub rezerva cerințelor de mai jos din Secțiunea 8,
 • orice parte relevantă, autoritate de aplicare a legii sau instanță judecătorească, în măsura în care acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale,
 • orice parte relevantă în scopurile prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora,
 • orice achizitor(i) parte terță relevantă, în cazul în care vindem sau transferăm o parte a activității noastre sau a activelor noastre (inclusiv în cazul reorganizării, dizolvării sau lichidării),
 • terțelor părți in conformitate cu GDPR (adică, furnizori terță parte de bunuri și servicii, editori de conținut și comercianți cu amănuntul).
În ceea ce privește chestionarele, în cazul în care răspunsurile sunt divulgate public, utilizatorii vor fi notificați cu privire la acest aspect în momentul realizării chestionarului. În caz contrar, noi vom divulga numai informații agregate privind răspunsurile utilizatorilor la chestionare și altor participanți la chestionar. În situația în care chestionarele permit utilizatorilor să transmită comentarii scrise, și în cazul în care TRUE TEAM® a notificat utilizatorii cu privire la posibilitatea unei astfel de divulgări la momentul efectuării chestionarului, TRUE TEAM® își rezervă dreptul de a divulga orice informații furnizate de utilizatori, cu condiția să nu fie divulgate informații despre utilizator care să identifice un anumit utilizator. TRUE TEAM® poate să utilizeze societăți terță parte prestatoare de servicii  pentru a efectua serviciile respective în momentul în care interacționați cu serviciile. Adesea, aceste societăți terță parte întrebuințează module cookie și alte tehnologii pentru măsurarea eficacității site-ului web, a aplicațiilor și a mesajelor electronice, pentru a crea și înregistra interacțiunea cu conținutul nostru pe care aceștia o utilizează în legătură cu alte site-uri sau aplicații, sau pentru raportarea traficului site-ului web, a utilizării aplicațiilor, a statisticilor și/sau a altor activități în cadrul serviciilor. De asemenea, angajăm furnizori terță parte pentru a ne asista cu privire la segmentare acestor date. Putem să angajăm furnizori terță parte pentru a ne sprijini cu privire la colectarea, stocarea și segmentarea datelor online și furnizorilor li se solicită păstrarea confidențialității cu privire la ceste date. Acești furnizori terță parte pot colecta informații despre utilizator în cadrul serviciilor în scop propriu, inclusiv însă fără a se limita la monitorizarea fraudelor de pe site-ul web. De asemenea, putem să angajăm terțe părți în scopul recunoașterii utilizatorilor și pentru a le oferi conținut în funcție de interesele lor. Putem, de asemenea, să partajăm informațiile dvs. de utilizator partenerilor noștri cum ar fi, numele, adresa de corespondență, e-mail-ul, sau alți identificatori. Partenerii noștri, de asemenea, pot: (i) să colecteze informații direct de pe dispozitivul dvs., cum ar fi adresa dvs. IP, Id-ul dispozitivului și informații despre browserul dvs. sau sistemul dvs de operare, (ii) să combine informațiile dvs. de utilizator primite de la TRUE TEAM® cu informațiile pe care le dețin despre dvs. de pe alte site-uri sau servicii, și (iii) să plaseze sau să recunoască module cookie unice de pe browserul dvs. Dacă angajăm o persoană împuternicită de operator, terță parte pentru prelucrarea informațiilor dvs. de utilizator, persoana împuternicită se va supune conform obligațiilor contractuale: (i) să prelucreze numai informații despre utilizator în conformitate cu instrucțiunile prealabile scrise și (ii) să utilizeze măsuri de protecție a confidențialității și securității informațiilor despre utilizator, împreună cu orice alte cerințe suplimentare conform dispozițiilor legale în vigoare. Serviciile pot conține linkuri spre alte site-uri sau parteneri ale căror practici privind informațiile pot fi diferite de ale noastre. Trebuie să consultați politica de confidențialitate ale acestor terțe părți pentru a afla modul în care este protejată confidențialitatea dvs.

8.   Transferurile internaționale de informații

Datorită naturii internaționale a activității noastre, poate fi necesar să transferăm informațiile dvs. de utilizator în cadrul societăților TRUE TEAM® și terțelor părți, astfel cum este prevăzut în secțiunea 7 de mai sus, în legătură cu scopurile stabilite în prezenta politică. Din acest motiv, putem transfera informațiile dvs. de utilizator în alte țări care ar putea avea legi și cerințe de conformitate privind protejarea datelor diferite față de cele care se aplică în statul în care vă aflați.

9.   Securitatea datelor

Am pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate destinate protejării informațiilor dvs. de utilizator împotriva distrugerii, pierderii, alterării, divulgării neautorizate, accesului neautorizat accidental sau fraudulos, sau a formelor de prelucrare frauduloasă sau neautorizată în conformitate cu legea aplicabilă. În anumite cazuri putem utiliza criptarea SSL și/sau transferul anumitor informații despre utilizator într-un format care nu poate fi interpretat pentru a asigura protecția acestor informații. Cu toate acestea, nu putem garanta că nu vor exista încălcări și nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de încălcare a securității sau pentru acțiunile terțelor părți. Deoarece internetul este un sistem deschis, transmiterea informațiilor prin intermediul internetului nu este complet sigură. Deși vom implementa măsuri rezonabile de protecție a informațiilor, nu putem garanta securitatea datelor dvs transmise către noi prin utilizarea internetului de exemplu, atunci când sunteți conectat la WiFi gratuit sau la domiciliu. Orice astfel de transmitere se va efectua pe riscul dvs. propriu și veți fi răspunzător de asigurarea securitatea informațiilor cu caracter personal pe care le transmiteți către noi.

10. Exactitatea datelor

Ne luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că informațiile dvs. de utilizator pe care noi le prelucrăm sunt exacte și, dacă este necesar, le actualizăm, iar dacă primim informații din partea dvs. că informațiile de utilizator pe care noi le prelucrăm nu sunt exacte (în ceea ce privește scopul pentru care acestea sunt prelucrate), acestea vor fi șterse sau rectificate.

11. Reducerea la minim a datelor

Ne luăm toate măsurile necesare de precauție pentru a ne asigura că informațiile dvs. de utilizator pe care noi le prelucrăm se reduc la informațiile de utilizator rezonabil necesare în legătură cu scopurile stabilite în prezenta politică sau conform solicitărilor, pentru a vă oferi serviciile sau accesul în cadrul serviciilor.

12. Păstrarea datelor

Ne luăm toate măsurile necesare de precauție pentru a ne asigura că informațiile dvs. de utilizator sunt prelucrate numai pentru o perioadă minimă necesară scopurilor stabilite în prezenta politică. Criteriile de stabilire a duratei pentru care vă vom păstra informațiile de utilizator sunt următoarele: vom păstra copii ale informațiilor dvs. de utilizator într-o formă care să permită identificarea numai pentru perioada necesară și în legătură cu scopurile stabilite în prezenta politică, cu excepția cazului în care legea aplicabilă impune o perioadă mai lungă de păstrare. Cu excepția cazului în care există o cerință legală specifică de păstrare a informațiilor, noi ne planificăm să nu păstrăm informațiile pe o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru îndeplinirea nevoii legitime a societății.

13.  Ce pot să fac pentru a deține controlul asupra informațiilor mele?

Aveți anumite drepturi inclusiv: dreptul de a nu ne furniza informații cu caracter personal, dreptul de a avea acces la informațiile dvs. cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea inexactităților, dreptul de a solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării informațiilor cu caracter personal, dreptul la opoziție privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal, dreptul de transfer al informațiilor cu caracter personal către un alt operator, dreptul de a vă retrage consimțământul și dreptul de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere. Putem să vă solicităm dovezi sau vom avea nevoie să vă verificăm identitatea înainte de a putea pune în aplicare aceste drepturi. Puteți să luați măsuri direct pentru a vă schimba preferințele după cum urmează: Notificări push. Uneori, vă transmitem notificări push pentru a vă ține la curent cu evenimentele sau promoțiile pe care le avem în derulare. În cazul în care nu mai doriți să primiți acest tip de comunicare, puteți să le dezactivați prin intermediul dispozitivului dvs. Pentru a ne asigura că recepționași notificările corespunzătoare, avem nevoie să colectăm anumite informații despre dispozitivul dvs. cum ar fi sistemul de operare și informații de identificare a utilizatorului. Buletinul informativ și abonamentele dvs. prin e-mail. Puteți să renunțați sau să vă dezabonați la un buletin informativ sau la altă listă de e-mail în orice moment urmând instrucțiunile de la finalul buletinelor informative sau al e-mailurilor primite. În cazul anumitor servicii, comunicările legate de servicii sunt parte integrantă a acestor Servicii la care vă abonați și, chiar dacă renunțați la buletinele informative sau la lista de e-mailuri, există posibilitatea să primiți în continuare e-mailuri ca parte integrantă a respectivelor Servicii, cu excepția cazului în care vă anulați contul. Dacă ați furnizat mai mult de o adresă de e-mail, puteți să fiți contactat în continuare, cu excepția cazului în care solicitați să vă dezabonați pentru fiecare adresă de e-mail pe care ați furnizat-o. Module cookie și etichetele pixel. Puteți să opriți sau să restricționați cookie-urile și etichetele pixel de pe computerul dvs. sau să eliminați cookie-urile din browserul dvs., adaptând preferințele browserului web. Cu toate acestea, dacă „opriți”, eliminați sau dezactivați cookie-urile sau etichetele pixel, deși puteți utiliza în continuare serviciile, este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile, funcțiile sau serviciile disponibile în cadrul Serviciilor. Servicii bazate e locație. Puteți să renunțați în orice moment la colectarea Datelor exacte de localizare de către TRUE TEAM® prin editarea setărilor corespunzătoare de pe dispozitivul dvs. mobil (care de regulă se află în Setările dispozitivului dvs.). Rezidenții UE. GDPR prevede anumite drepturi pentru rezidenții UE. Puteți să refuzați să partajați anumite informații cu noi, caz în care s-ar putea să nu vă putem asigura anumite funcțiile și funcționalitățile ale Serviciilor. Aceste drepturi includ, în conformitate cu legea aplicabilă, dreptul de a formula obiecții sau de a solicita restricționarea prelucrării informațiilor dvs. și de a solicita accesul, rectificarea, ștergerea și portabilitatea propriilor informații. În cazul în care vă prelucrăm informațiile pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ (menționând că o astfel de retragere nu afectează legalitatea oricărei prelucrări efectuate înainte de data la care primim notificarea unei astfel de retrageri și nu împiedica prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal pe baza pe oricărui alt temei juridic disponibil). Cererile trebuie trimise contactând-ne (folosind instrucțiunile de la datele de contact din secțiunea 15 de mai jos). Dacă sunteți rezident în UE și aveți orice nelămurire în legătură cu confidențialitatea pe care noi nu am abordat-o în mod satisfăcător ulterior contactării societății noastre, aveți dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere UE corespunzătoare și de a depune o plângere.

14. Termenii de utilizare

Termenii de utilizare a aplicației de mobil TRUE TEAM® stau la baza utilizării site-urilor web și a serviciilor TRUE TEAM®. Termenii de utilizare a aplicației de mobil TRUE TEAM® sunt încorporați prin referire la aceștia în prezenta politică de confidențialitate. Vă recomandăm să revizuiți periodic Termenii de utilizare pentru a putea verifica eventualele modificări pe care le-am putea efectua din când în când.

15. Datele de contact

În cazul în care aveți observații, întrebări sau nelămuriri cu privire la informațiile din prezenta politică sau orice alte probleme în legătură cu prelucrarea informațiilor despre utilizatori efectuate de noi, sau în numele societății noastre, contactați-ne la: info@trueteam.io Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat la info@trueteam.io

16. Modificări care pot fi aduse prezentei politici

Putem modifica periodic prezenta politică de confidențialitate și toate modificările vor avea efect la momentul publicării. Dacă noi considerăm că este necesară o schimbare semnificativă cu privire la această politică de confidențialitate sau cu privire la colectarea datelor și a practicilor de utilizare, vom anunța pe site-urile noastre web că politica noastră de confidențialitate s-a modificat, înainte ca aceasta să intre în vigoare. Versiunea politicii de confidențialitate publicată în acel moment înlocuiește toate versiunile anterioare ale acesteia. Accesarea în continuare a oricăror dintre serviciile noastre sau utilizarea acestora este considerată în momentul acceptării de către dvs. a politicii de confidențialitate. Vă solicităm insistent să reveniți la această pagină web și să verificați periodic politica de confidențialitate astfel încât să fiți la curent cu termenii și condițiile care vi se aplică. © 2023 TRUE TEAM® Toate drepturile rezervate