Privacy Policy TR

TRUE TEAM® Mobil Uygulama GİZLİLİK POLİTİKASI

Yürürlük Tarihi: 26 Eylül 2018 Gizlilik Politikamız hakkındaki sorularınızı konu başlığına ‘Gizlilik Politikası’ yazarak info@trueteam.io adresinde iletebilirsiniz.

1.   Gizlilik Politikasına Genel Bakış

Bu Politikada bilgilerinizin tarafımızdan nasıl işlenebileceği açıklanmıştır. Bu Politikada dönem dönem değişiklik veya güncellemeler yapılabileceğinden düzenli olarak güncellemeleri kontrol etmeniz rica olunur. TRUE TEAM®., iştirak ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte (birlikte “TRUE TEAM®”“biz”, “bizim” veya “bize”) epostalar, bültenler, sohbet alanları, forumlar, topluluklar, anketler ve yarışmalar (birlikte “Hizmetler”) dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli interaktif internet siteleri, mobil ve bağlı uygulamalar ile diğer çevrimiçi interaktif özellikler ve hizmetlerin mülkiyetine sahiptir, işletir veya bunlara erişim sağlar. Bu Gizlilik Politikası toplama veya saklama yöntemi fark etmeksizin TRUE TEAM® tarafından hakkınızda toplanan tüm bilgiler için geçerlidir ve Hizmetlerle etkileşime girdiğinizde hakkınızda toplanan bilgi türlerini, bilgilerinizin nasıl kullanılabileceğini, bilgilerinizin hangi durumlarda ifşa edilebileceğini, bilgilerinizin kullanım ve ifşasını nasıl kontrol edebileceğinizi ve bilgilerinizin nasıl korunduğunu ve diğer hususları açıklar. İşbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilen durumlar dışında veri kontrolörü TRUE TEAM®p’tur (bu terim AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (“GDPR“) altında kullanılmaktadır) ve tarafımıza iletmiş olduğunuz verilerin nasıl ve ne amaçla işleneceklerine ait karar tarafımızdan verilmektedir. İletişim bilgileri aşağıda yer alan Bölüm 15 altında verilmiştir. Bu Politika, bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili uygulamalarımızdaki değişiklikleri veya uygulanabilir yasadaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla dönem dönem değiştirilebilecek veya güncellenebilecektir. Bu Politikayı dikkatlice okumanızı ve yapılabilecek değişiklikleri gözden geçirebilmeniz için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikası TRUE TEAM® Mobil Uygulama ile toplanan bilgileri kapsamaktadır.

2.   Tarafımızdan İşlenebilecek Bilgi Kategorileri

Kişisel bilgileriniz (örneğin adınız soyadınız), demografik bilgileriniz (örneğin yaşınız), iletişim bilgileriniz (örneğin adresiniz), onay kayıtlarınız, içeriklerimiz veya potansiyel reklamlarla ilgili bilgiler ve iletmiş olduğunuz görüş veya fikirleriniz tarafımızdan işlenebilecektir. Ayrıca, Hizmetlerimizde sunulan içerikle olan etkileşimleriniz dâhil olmak üzere Hizmetlerimizi kullanımınıza ait bilgiler (örneğin kullandığınız cihaz türü, internet servis sağlayıcı, vb.) işlenebilecektir. “Kişisel Bilgi” ifadesi kişiler hakkındaki bilgiler veya bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilmesine yarayan bilgiler anlamındadır. “İşleme“, “İşleniyor” veya “İşlenmiş” ifadesi otomatik yöntemlerle olsun veya olmasın tüm Kişisel Bilgilerle yapılan toplama, kayıt, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, alma, danışma, kullanma, iletimle ifşa, yayımlama veya hazır bulundurma, gruplaştırma veya kombine etme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi tüm işlemler anlamındadır. Tarafınıza ait aşağıdaki Kişisel Bilgi kategorileri işlenebilecektir:  
  • Kişisel bilgiler: Adınız, soyadınız veya oturum açma bilgileriniz, parolanız, ilgi alanlarınız veya başlıklar ve fotoğrafınız (gerek kendiniz gerekse başka bir kullanıcı Hizmet üzerinden fotoğraf gönderirse).
  • Demografik bilgiler: Cinsiyet, yaş/doğum tarihi, uyruk, hitap, iş unvanı, işveren firma bilgisi, eğitim, iş tecrübesi ve diğer mesleki bilgileri ve dil tercihleri.
  • İletişim bilgileri: Posta adresi, telefon ve/veya cep telefonu, eposta adresi ve herkese açık sosyal medya hesapları veya profilleri.
  • Onay kayıtları: Vermiş olabileceğiniz onaylara ait tarih ve saat bilgisi içeren kayıtlar, onay yöntemleri ve ilgili tüm bilgiler (örneğin onay konu başlığı).
  • Konum bilgisi: Cihazınızın kesin coğrafi konumu hakkında bilgi sağlayan konum verisi (“Kesin Konum Verisi“).
  • İşveren bilgileri: Çalışan sıfatıyla tarafımızla etkileşime girdiğiniz yer, ilgili derecede işveren firmanızın iletişim bilgileri.
  • Görüş ve fikirler: Gerek sizin gerekse başka kullanıcıların tarafımıza göndermeyi tercih etmiş olduğu görüş ve fikirler veya sosyal medya platformlarında veya forumlar dâhil olmak üzere Hizmetlerde herkese açık olarak yapılmış paylaşımlar.
Ayrıca, işbu Politika altında “Diğer Bilgiler” olarak anılan ve gerek tarafınızdan gerekse diğer kaynaklardan aşağıdaki türler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bilgiler de toplanmaktadır:
  • Kullanım verileri ve istatiksel bilgiler gibi toplanabilecek Hizmetlerimizi kullanımınıza ait bilgiler.
  • Kullanıcı bilgisayarı veya cihazının yaklaşık fiziki konumuna ait (örneğin il veya posta kodu düzeyinde) ilgili bilgisayar ve cihazdan elde edilmiş kesin olmayan bilgiler (“GeoIP Verileri“).
  • Cihaz tanımlayıcısı (“ID”); akıllı telefon veya benzeri taşınabilir el cihazına ait özgün numaradır fakat donanım seri numarasından farklıdır.
  • İnternet Protokol (“IP”) adresi; internete erişim sağladığınızda cihazınıza otomatik olarak atanan özgün numara dizisidir.
  • İnternet bağlantısı; örneğin internet servis sağlayıcı (“ISP”), mobil operatör, WiFi bağlantısı, servis ayarlı tanımlayıcı (“SSID”), Uluslararası Mobil Abone Kimliği (“IMSI”) ve Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (“IMEI”).
  • Çerezler, e-etiketler (eTag), Javascript, piksel etiketleri, cihaz ID takibi, anonim tanımlayıcılar ve (i) Hizmetler, içerik, uygulamalar, platformlar ve diğer medya kanallarını (“Kanallar”) ziyaretleriniz ve (ii) epostalarla olan etkileşimleriniz hakkında (topluca “Çevrimiçi Veriler”) bu tür yöntem ve teknolojiler dâhil olmak üzere diğer teknolojilerle toplanan bilgiler.
  • Kullanılan cihaz türü, ayarlar ve yazılım.
  • IP adresleri, tarayıcı türü, ISP referans/çıkış sayfaları, işletim sistemi tarih/saat damgaları ve/veya özelleştirilmiş bağlantılara yapılan tıklamalar dâhil tıklama verileri gibi bilgileri içerebilecek günlük kütükleri.
  • Web İşaretçileri; bir internet sitesinin ilgili sayfayı ziyaret etmiş olan kullanıcıları saymasına veya belirli çerezlere erişim sağlamasına imkân tanıyan elektronik dosyalardır.
  • Piksel Etiketleri, ayrıca şeffaf GIF dosyaları, işaretçiler, spotlight etiketleri veya web hataları olarak bilinir ve kullanıcının bilgisayarından üçüncü taraf internet sitesine bilgilerin iletilmesinde kullanılan bir yöntemdir.
  • Flash çerezler gibi Yerel Paylaşımlı Nesneler ve HTML5 gibi Yerel Depolama.
  • Mobil uygulamalarımızın ve yazılımlarımızın telefonunuzdaki fonksiyonelliğini anlamamıza yardımcı mobil analizler.
Belirli durumlarda ve uygulanabilir yasaya bağlı olarak bu Diğer Bilgilere Kişisel Bilgiler dâhil olabilecektir. Diğer Bilgilerle Kişisel Bilgiler bundan böyle birlikte “Kullanıcı Bilgileri” olarak anılacaktır.

3.   Hassas Kişisel Bilgiler

Faaliyetlerimiz olağan akışı kapsamında GDPR altında hassas olarak değerlendirilebilecek ırk veya etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inançlar, sendika üyeliği, fiziksel veya ruhsal sağlık, cinsel hayat, fiili veya iddia edilen ceza gerektiren suç veya cezalar veya diğer bilgiler (birlikte “Hassas Kişisel Bilgiler”) hakkında Kişisel Bilgiler tarafımızda toplanmamakta veya işlenmemektedir. GDPR altında Hassas Kişisel Bilgilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki yasal zeminlere dayanılacaktır:
  • Uygulanabilir yasaya uygunluk: Uygulanabilir yasa gereği Hassas Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi zorunlu veya izinli olması halinde bu tür veriler tarafımızda işlenebilecektir.
  • Suçun tespit edilmesi ve önlenmesi: Suçun tespit edilmesi veya önlenmesi için (dolandırıcılığın önlenmesi dâhil) Hassas Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi gerekli olduğunda bu tür veriler tarafımızda işlenebilecektir.
  • Yasal hakların belirlenmesi, kullanılması veya savunulması: Yasal hakların belirlenmesi, kullanılması veya savunulması için Hassas Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi gerekli olduğunda bu tür veriler tarafımızda işlenebilecektir.
  • Onay: Uygulanabilir yasa uyarınca Hassas Kişisel Bilgilerinizin işlenmesine ait önceden açık onayınızın alınmış olduğu durumlarda Hassas Kişisel Bilgileriniz tarafımızda işlenebilecektir.
Çocuklar. Hizmetler özellikle 13 yaş altı olmak üzere çocukların kullanımına yönelik değildir. 13 yaş altı çocuklar Kişisel Bilgilerini paylaşmamalı veya herkese açık tartışma alanları, forum veya sohbetleri kullanmamalıdır. Bu kısıtlamalara rağmen çocuklarınızın herkese açık tartışma alanlarında kendileri hakkında bilgi paylaşmaları halinde çocuklara yönelik olmayan sonuçlar doğabilecektir (örneğin başka kişilerden istenmeyen mesajlar alabileceklerdir). 13 yaş altı kişilerden Kişisel Bilgi toplamış olduğumuzun tespit edilmesi halinde söz konusu bilgiler derhâl silinecektir.

4.   Bilgilerinizin İşlenme Amaçları

Uygulanabilir yasaya tabi olarak Kullanıcı Bilgileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda tarafımızca işlenebilecektir:
  • Tarafınıza Hizmet Sunumu: TRUE TEAM® Şirketler Grubu veya iş ortaklarımızdan Hizmetlerin sağlanması kapsamında (i) yarışma ve sohbet alanları, forumlar ve topluluklar gibi olanaklar, (ii) diğer açıklamalarla birlikte kişisel referanslarınızın yayımlanması, (iii) etkinlik, ürün veya hizmetlere ait kişisel değerlendirmelerinize yer verilmesi, (iv) kullanıcı adı, adı soyadı, işveren firma veya pozisyon gibi üye hakkındaki bilgileri kullanarak diğer site üyeleri hakkında arama yapmanıza izin verilmesi ve bu kriterlere uyan kullanıcıların belirlenmesi, (v) hesabınızın yönetimi ve (vi) müşteri destek ve iletişim yönetimi.
  • Hizmetlere ait Teklifler ve İyileştirmeler: Hizmetlerin tarafınız için işletilmesi ve yönetilmesi, tarafınıza kişiselleştirilmiş içerik sağlanması, Hizmetler aracılığıyla tarafınızla iletişim ve etkileşim, Hizmetlerle ilgili sorunların tespit edilmesi ve iyileştirmelerin planlanması veya yeni Hizmetlerin oluşturulması ve Hizmetlerimizde yapılan değişiklikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi.
  • Anketler: Hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi öğrenmek amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi.
  • İletişimler: Haberler ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle ilgili olarak çeşitli yöntemlerle (eposta, telefon, metin mesajı, sosyal medya, paylaşım veya şahsen) tarafınızla iletişime geçmek ve söz konusu iletişimlerin tarafınıza uygulanabilir yasa uyarınca gönderilmesini temin etmek, uygun olan yerlerde iletişim bilgilerinizin saklanması ve güncellenmesi ve gerekli olduğunda önceden katılım onayınızın alınması.
  • IT Yöneticisi: TRUE TEAM® Şirketler Grubunun bilişim teknolojisi sistemleri yöneticisi, ağ ve cihaz yönetimi, ağ ve cihaz güvenliği, veri güvenliği ve bilişim sistemleri politikalarının uygulanması, kurum içi politikalarla ilgili uygunluk denetimleri, dolandırıcı faaliyetlerin belirlenmesi ve azaltılması ve yasal gereksinimlere uygunluk.
  • Güvenlik: Güvenlik olayı riskinin azaltılmasına yardımcı ve bunların tanımlanarak giderilmesi kabiliyetini sağlamak amaçlı elektronik güvenlik önlemleri (oturum açma kayıtları ile erişim detaylarının izlenmesi dâhil.
  • Araştırmalar: Uygulanabilir yasa uyarınca politika ihlalleri ve ceza gerektiren suçların tespit edilmesi, araştırılması ve önlenmesi.
  • Kanuni Takibat: Yasal hakların belirlenmesi, kullanılması veya savunulması.
  • Yasaya Uygunluk: Uygulanabilir yasaya tabi olarak kullanıcının Kullanım Şartlarımızı veya diğer yayımlanmış ilkelerimizi ihlal ettiğine veya kullanıcının yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna dair (veya bu tür faaliyetlerde bulunduğunu düşünmemize yol açacak) elimizde yasal dayanak olması halinde söz konusu kullanıcının bilgilerini verme ve mahkeme kararları veya kararnamelere, devlet kuruluşlarından yapılan diğer taleplere, mahkeme celplerine, esasa ilişkin incelemelere ve gerek yasa gerekse yönetmelik altında yükümlülükler gereği yanıt olarak bilgileri verme hakkımız saklıdır. İyi niyet çerçevesinde TRUE TEAM®, kullanıcılarımız veya kamunun hak, mülk, güvenlik veya emniyetinin korunması açısından veya acil duruma müdahale amaçlı olarak kullanıcı bilgileri verilebilecektir.

5.   Çerezler ve Benzer Takip Teknolojileri

Kullanıcı Bilgileriniz Hizmet ve Kanallara Çerezler ve benzer teknolojiler yerleştirerek veya okuyarak işlenebilecektir. Belirli takip teknolojileri tarafınıza özgün tanımlayıcı atayabilmemize ve tarafınıza daha ilgili içerikler sağlayabilmemiz için hakkınızda daha fazla bilgi edinmek amaçlı Kullanıcı Bilgileriniz dâhil olmak üzere Hizmetleri kullanımınızı veya hakkınızda Diğer Bilgileri ilişkilendirebilmemize imkân tanımaktadır. Gerek biz gerekse iş ortaklarımız bu teknolojileri aynı zamanda trendleri analiz etmek, Hizmetleri yönetmek, kullanıcı ayarları, anonim tarayıcı tanımlayıcıları ve video görüntüleme geçmişi gibi bilgileri toplamak ve saklamak, sunucu günlük kayıtlarımız ve diğer trafik ve yanıt ölçümüne destek vermek, kullanıcıların Hizmetler genelindeki konumlarını ve hareketlerini takip etmek, kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak ve Hizmetlerdeki trafiği, ziyaretçi davranışını ve promosyon kampanyalarına olan tepkiler hakkındaki anlayışımızı iyileştirmek amaçlı kullanmaktayız. Hizmetlerdeki takip teknolojileri TRUE TEAM® ve/veya servis sağlayıcılarımız veya ortaklarımız tarafından kurulmuş olabilecektir. Belirli takip teknolojileri tarafınıza özgün tanımlayıcı atayabilmemize ve Hizmetleri kullanımınız hakkında bilgileri Kullanıcı Bilgileriniz dâhil olmak üzere hakkınızdaki diğer bilgileri ilişkilendirmemize imkân tanımaktadır. Farklı yöntemler kullanılarak veya farklı zamanlarda tarafınızdan toplanan bilgiler eşleştirilerek bu bilgiler diğer kaynaklardan elde edilen (üçüncü taraflar dâhil) demografik bilgiler ve güncellenmiş iletişim bilgileri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çevrimiçi ve çevrimdışı bilgilerle birlikte hakkınızda daha fazla bilgi sahibi olmak ve tarafınıza ilgili içerikler sunabilmemiz amacıyla kullanılabilecektir. Tarafımızdan gönderilen eposta mesajları veya bültenleri aldığınızda ilgili epostanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantılara tıkladığınızı belirleyerek tarafınıza daha uygun eposta mesajları veya diğer bilgileri iletebilmemiz ve/veya bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların tümü veya bir kısmında kullanmak üzere topladığımız diğer verilerle ilgili bilgiler bir araya toplayabilmemiz için web işaretçileri, özelleştirilmiş bağlantılar, şeffaf GIF dosyaları veya benzer teknolojiler kullanılabilecektir. Trendleri analiz etmek, Hizmetleri yönetmek, kullanıcı ayarları, anonim tarayıcı tanımlayıcıları ve video görüntüleme geçmişi gibi bilgileri toplamak ve saklamak, sunucu günlük kayıtlarımız ve diğer trafik ve yanıt ölçümüne destek vermek, kullanıcıların Hizmetler genelindeki konumlarını ve hareketlerini takip etmek, kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak ve Hizmetlerdeki trafiği, ziyaretçi davranışını ve promosyon kampanyalarına olan tepkiler hakkındaki anlayışımızı iyileştirmek amacıyla gerek biz gerekse iş ortaklarımız tarafından (e-ticaret ortakları, iştirakler ve analitik sağlayıcıları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) piksel etiketleri, e-etiketler, IP adresleri, Yerel Paylaşımlı Nesneler, Yerel Depolama, Flash çerezler ve HTML5 gibi teknolojiler de kullanılabilecektir. Bu üçüncü taraf şirketler tarafından bu teknolojilerin kullanımına dayanan bireysel ve toplu bazda raporlar alınabilecektir. Örneğin, IP adresiniz hakkındaki bilgileri bilinen kurumsal veya Kullanıcı Bilgilerine bağlayabilmekte ve tarafınıza hizmetleri sunma gayretimize yardımcı olması amacıyla toplu içerik tercihleriyle ilgili bilgileri kullanabilmekteyiz. Veri toplamak ve mobil yazılım, cihazlar ve telefon ile diğer cihazlarınızdaki uygulamaların fonksiyonelliklerini daha iyi kavramak amacıyla mobil analiz yazılımı kullanılabilmektedir. Bu yazılım uygulamayı ne sıklıkta kullandığınız, uygulamada meydana gelen olaylar, toplam kullanım, performans verileri ve uygulamanın nereden indirildiği gibi bilgileri kayıt altına alabilecektir. Bu bilgiler Kullanıcı Bilgileriyle bağlanabilecektir.

6.   Kişisel Bilgilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanak Nedir?

Kullanıcı Bilgileriniz; onay verdiğiniz, bilgilerin işlenmesinin aramızdaki sözleşme için gerekli olduğu, bilgilerin işlenmesinin uygulanabilir yasa uyarınca gerekli olduğu, bilgilerin işlenmesinin tüm bireylerin ali menfaatlerinin korunması için gerekli olduğu ve bilgilerin işlenmesi için geçerli meşru bir menfaat olduğu durumlarda işlenebilecektir. Kullanıcı Bilgilerinizin işbu Politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesinde duruma bağlı olarak aşağıdaki hukuki dayanaklardan bir veya birkaçı temel alınabilmektedir:
  • Onay: Kullanıcı Bilgileriniz işleme öncesinde açık onayınızın alınmış olduğu durumlarda işlenebilecektir (bu hukuki dayanak tamamen gönüllülük esasına dayanan işlemeyle ilgili olarak kullanılır – hiçbir şekilde gerekli veya zorunlu işlemeyle ilgili olarak kullanılmaz),
  • Sözleşmeden doğan zorunluluk: Yapmış olduğumuz bir anlaşma gereği işlemenin gerekli olduğu durumlarda Kullanıcı Bilgileriniz işlenebilecektir,
  • Uygulanabilir yasaya uygunluk: Uygulanabilir yasa gereği işlemenin gerekli olduğu durumlarda Kullanıcı Bilgileriniz işlenebilecektir,
  • Ali menfaatler:  tüm bireylerin ali menfaatlerinin korunması için gerekli olduğu işlemenin gerekli olduğu durumlarda Kullanıcı Bilgileriniz işlenebilecektir veya
  • Meşru menfaatler: Faaliyetlerimizi yönetmek, işletmek veya tanıtmak amacıyla işlemede meşru menfaatlerimizin olması ve söz konusu meşru menfaatlerin tarafınızın menfaat, temel hak veya özgürlükleriniz tarafından hükümsüz kılınmadığı durumlarda Kullanıcı Bilgileriniz işlenebilecektir.
 

7.   Üçüncü Taraflara İfşa Edilen Bilgiler

Kullanıcı Bilgilerinizin ifşa edilebileceği taraflar: Adli makamlar ve düzenleyici kurumlar, şirket dışı danışmanlarımız, adımıza Kullanıcı Bilgilerini işleyen taraflar (“İşleyiciler“), kanuni takibatla ilgili gerekli tüm taraflar, ceza gerektiren suçların araştırılması, tespiti veya önlenmesi için gerekli tüm taraflar ve Hizmetlerde kullanılan reklam, eklenti veya içerikleri tedarik eden tüm üçüncü taraf sağlayıcılar. Kullanıcı Bilgileriniz uygulanabilir yasa uyarınca meşru iş amaçları doğrultusunda (Hizmetlerin işletilmesi ve hizmetlerin tarafınıza sunulması dâhil) Şirket grubu bünyesindeki diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Bununla birlikte Kullanıcı Bilgileriniz aşağıdaki taraflarla da paylaşılabilecektir:
  • talep üzerine veya uygulanabilir yasa veya yönetmeliğin herhangi bir fiili veya şüpheli ihlalinin raporlanması amacıyla adli makamlar ve düzenleyici kurumlar,
  • bağlayıcı sözleşme gizlilik yükümlülüklerine tabi kurum dışı profesyonel danışmanlar (örneğin muhasebeciler, denetçiler veya avukatlar gibi),
  • dünyanın herhangi bir yerinde mukim ve aşağıdaki 8. Bölümde belirtilen gereksinimlere tabi üçüncü taraf İşleyiciler (örneğin analiz sağlayıcıları, veri merkezleri, vb. gibi),
  • yasal hakların belirlenmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli düzeyde ilgili tüm taraflar, emniyet teşkilatları veya mahkemeler,
  • ceza gerektiren suçların önlenmesi, araştırılması, tespiti veya yargılanması veya kamu güvenliğine yönelik tehditlerin önlenmesi ve bunlara karşı koruma sağlanabilmesi dâhil suçlar için verilen cezaların infazıyla ilgili tüm taraflar,
  • şirket veya varlıklarımızın tamamen veya kısmen satılması veya devredilmesi halinde (yeniden örgütlenme, fesih veya tasfiye dâhil) ilgili tüm üçüncü taraf iktisap eden/edenler,
  • GDPR uyarınca diğer üçüncü taraflar (örneğin üçüncü taraf mal ve hizmet tedarikçileri, içerik yayıncıları ve perakendeciler).
Anketlerle ilgili olarak yanıtların kamuya ifşa edilmesi halinde kullanıcılar anket sırasında bilgilendirilecektir. Aksi takdirde yalnızca kullanıcıların anketlere vermiş oldukları yanıtlara ait birleştirilmiş bilgiler diğer anket katılımcılarına ifşa edilecektir. Anketlerde kullanıcıların yazılı yorumda bulunmalarına izin verildiği ve TRUE TEAM® tarafından kullanıcılara anket sırasında böyle bir ifşa olasılığının olabileceği bilgisi verildiği durumlarda belirli bir kullanıcının kimliğinin tespit edilmesine yarayan Kullanıcı Bilgileri ifşa edilmemekle birlikte TRUE TEAM® kullanıcılar tarafından verilen tüm bilgileri ifşa etme hakkını saklı tutar. Hizmetlerle etkileşimde bulunduğunuzda TRUE TEAM® ilgili hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla üçüncü taraf hizmet şirketlerini kullanabilecektir. Bu üçüncü taraf şirketler genellikle internet sitesi, uygulama ve epostaların etkililiklerini ölçmek ve diğer site veya uygulamalarla birlikte kullanılan içeriğimizle etkileşime ait kayıtlar tutmak veya internet sitesi trafiği, uygulama kullanımı, istatistik ve/veya Hizmetlerdeki diğer aktivitelerin raporlanması amacıyla çerez ve diğer teknolojiler kullanmaktadır. Bu verilerin segmentasyonu için yardımcı üçüncü taraf sağlayıcılar kullanılmaktadır. Çevrimiçi Verilerin toplanması, depolanması ve segmentasyonu için üçüncü taraf sağlayıcılar kullanılabilecektir ve sağlayıcılar bu bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır. Bu üçüncü taraf sağlayıcılar internet üzerinde dolandırıcılığın izlenmesi dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere kendi amaçları doğrultusunda Hizmetlerimizden Kullanıcı Bilgileri toplayabileceklerdir. Kullanıcılarımızın tanınması ve kullanıcılara ilgi alanlarına göre içeriklerin sunulması amacıyla üçüncü taraf sağlayıcılar kullanılabilecektir. Adınız soyadınız, posta adresiniz, eposta adresiniz veya diğer tanımlayıcı Kullanıcı Bilgileriniz iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir. İş ortaklarımız ayrıca (i) IP adresi, cihaz ID ve tarayıcı veya işletim sisteminiz hakkındaki bilgileri doğrudan cihazınızdan toplayabilecek, (ii) hakkınızda TRUE TEAM®’tan alınan Kullanıcı Bilgilerini diğer site veya hizmetlerden alınan bilgilerle birleştirebilecek ve (iii) tarayıcınıza özgün çerez yerleştirebilecek veya bu özgün çerezi tanıyabilecektir. Kullanıcı Bilgilerinizin işlenmesi için üçüncü taraf İşleyici kullanılması halinde ilgili İşleyici; (i) yalnızca önceden yazılı talimatlarımız uyarınca Kullanıcı Bilgilerini işlemek ve (ii) uygulanabilir yasa altındaki ek gereksinimlerle birlikte Kullanıcı Bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumak amacıyla tedbirleri kullanmak için bağlayıcı sözleşme yükümlülüklerine tabi olacaktır. Hizmetler, bilgi uygulamaları şirketimizden farklı olabilecek diğer site veya iş ortaklarına bağlantılar içerebilecektir. Gizliliğiniz nasıl korunduğu hakkında bilgi almak için bu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına başvurunuz.

8.   Uluslararası Bilgiler Transferleri

İşletmenizin uluslararası niteliği nedeniyle Kullanıcı Bilgilerinizin işbu Politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda TRUE TEAM® bünyesindeki şirketlere ve yukarıdaki 7. Bölümde belirtilen üçüncü taraflara transferi gerekli olabilecektir. Bu nedenle Kullanıcı Bilgileriniz ikamet ettiğiniz ülkede uygulanan yasa ve veri koruma uygunluk gereksinimlerinden farklı yasa ve gereksinimlerin uygulandığı diğer ülkelere transfer edilebilecektir.

9.   Veri Güvenliği

Kazara veya yasalara aykırı imha, kayıp, değiştirme, yetkisiz ifşa, yetkisiz erişim ve diğer yasalara aykırı veya yetkisi işleme biçimlerine karşı uygulanabilir yasa uyarınca Kullanıcı Bilgilerinizin korunmasına yönelik uygun teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. Belirli durumlarda Güvenli Soket Katmanı şifreleme kullanabilecek ve/veya belirli Kullanıcı Bilgileri koruma amacıyla insan tarafından okunamayan biçimde transfer edilebilecektir. Bununla birlikte ihlal yaşanmayacağına dair herhangi bir garanti verilememektedir ve üçüncü taraflardan kaynaklanan güvenlik ihlalleri ve bu tarafların eylemlerinden sorumluluk kabul edilmemektedir. İnternet açık bir sistem olduğundan bilgilerin internet üzerinden iletimi tam anlamıyla güvenli bir yöntem değildir. Bilgileriniz korunması için makul tedbirler alınacak olmasına rağmen internet üzerinden tarafımıza iletilen verilerinizin güvenlik garanti edilememektedir (örneğin ücretsiz veya ev veya konuk Kablosuz Ağına bağlandığınızda). Bu tür iletimlerde risk tarafınıza aittir ve tarafımıza göndermiş olduğunuz tüm Kişisel Bilgilerin güvenli bir şekilde gönderilmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

10. Veri Doğruluğu

İşlediğimiz Kullanıcı Bilgilerinizin doğruluğunu sağlamak ve gerekli olduğunda güncel tutmak ve işlediğimiz doğru olmayan tüm Kullanıcı Bilgilerinizden doğru olmadığını bildirdiğiniz bilgilerin silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için (işlendiği amaçlara istinaden) makul tüm adımlar atılmaktadır.

11. Veri Minimizasyonu

İşlediğimiz Kullanıcı Bilgilerinizin işbu Politikada belirlenmiş amaçlar doğrultusunda makul surette gerekli Kullanıcı Bilgileriyle sınırlandırılması veya tarafınıza hizmetlerin sağlanması veya Hizmetlere erişim için gerekli makul tüm adımlar atılmaktadır.

12. Veri Saklama

Kullanıcı Bilgilerinizin yalnızca işbu Politikada belirlenmiş amaçlar doğrultusunda minimum süre için İşlenmesi amacıyla makul tüm adımlar atılmaktadır. Kullanıcı Bilgilerinizin saklanacağı sürenin belirlenmesinde uygulanan kriterler şöyledir: uygulanabilir yasa gereği daha uzun bir süre tutulması gerekli olmadığı durumlarda Kullanıcı Bilgilerinizin kopyaları yalnızca işbu Politikada belirlenmiş amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca kimliğin tespit edilmesine izin verecek biçimde saklanacaktır. Bilgileri saklamamız için spesifik yasal bir gereksinim olmadığı sürece bilgilerinizin meşru ticari amaçların karşılanması için gerekli olan süreden daha uzun bir süre saklanması planlanmamaktadır.

13. Bilgilerimi Nasıl Kontrol Edebilirim?

Kişisel Bilgilerinizi tarafımıza sağlamama, Kişisel Bilgilerinize erişim hakkı, hatalı bilgilerin düzeltilmesini talep etme, Kişisel Bilgilerinizin silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme, Kişisel Bilgilerinizin işlenmesine karşı çıkma, Kişisel Bilgilerinizin başka bir kontrolör transfer edilmesini talep etme, onayınızı geri çekme ve denetim kuruluşlarına şikâyette bulunma gibi belirli haklarınız bulunmaktadır. Bu hakların kullanılabilmesi için kimliğinizi ispatlamanız veya doğrulamanız gerekebilecektir. Tercihlerinizi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirmek için doğrudan izleyebileceğiniz adımlar: Anlık Bildirimler. Düzenlediğimiz etkinlik veya promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla dönem dönem anlık bildirim gönderilebilecektir. Bu tür iletişimleri almak istememiz halinde bildirimleri cihazınızdan kapatabilirsiniz. Tarafınıza doğru bildirimlerin gönderildiğinden emin olmak için cihazınızdan işletim sistemi ve kullanıcı tanımlama bilgileri gibi belirli bilgilerin toplanması gerekebilecektir. Bülten ve Eposta Abonelikleriniz. Tarafınızda gönderilen bülten veya epostaların sonunda yer alan talimatları izleyerek bülten veya diğer eposta listelerinden dilediğiniz zaman çıkabilir veya aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. Bazı Hizmetlerde hizmetle ilgili üye iletişimleri abone olunan ilgili Hizmetlerin ayrılmaz bir parçasıdır ve hesabınızı iptal etmediğiniz sürece bültenler veya eposta listesinden çıksanız dâhi Hizmetlerin ilgili kısmı kapsamında epostaları almaya devam edebilirsiniz. Tarafımıza birden fazla eposta adresi vermiş olduğunuz durumlarda vermiş olduğunuz tüm eposta adresleri için abonelik sonlandırma talebinde bulunmadığınız sürece tarafınızla iletişime geçilmeye devam edilebilecektir. Çerezler ve Piksel Etiketleri. Bilgisayarınızdaki çerez ve piksel etiketlerini durdurabilir veya kısıtlayabilir veya tarayıcı tercihlerinizi değiştirerek çerezleri tarayıcınızdan silebilirsiniz. Bununla birlikte çerez ve piksel etiketlerini “kapatmanız”, temizlemeniz veya devre dışı bırakmanız halinde Hizmetleri kullanmaya devam edebilirsiniz fakat Hizmetler kapsamında sunulan tüm özellik, fonksiyon veya servisleri kullanamayabilirsiniz. Konum Tabanlı Hizmetler. Mobil cihazınızdaki ilgili ayarı değiştirerek (genellikle cihazınızın Ayarlar bölümünde bulunur) Kesin Konum Verilerinizin TRUE TEAM®. dilediğiniz zaman tarafından toplanmasını sonlandırabilirsiniz. AB Vatandaşları. GDPR altında AB vatandaşları için belirli haklar tanımlanmıştır. Belirli bilgileri tarafımızla paylaşmayı reddedebilirsiniz. Bu durumda Hizmetlerin bazı özellik ve fonksiyonları tarafınıza sağlanamayabilecektir. Bu haklara uygulanabilir yasa uyarınca bilgilerinizin işlenmesine karşı çıkma veya kısıtlanmasını talep etme ve kişisel bilgilerinize erişim, düzeltme, sildirme ve taşınabilirliğini talep etme hakları da dâhildir. Bilgilerinizi onayınıza istinaden işlediğimiz durumlarda ilgili onayı iptal etme hakkınız bulunmaktadır (söz konusu onay iptal bildiriminin tarafımıza ulaşmasından önce yapılmış işleme çalışmalarının yasaya uygunluğu söz konusu iptalden etkilenmeyeceğini ve diğer geçerli hukuki dayanaklar uyarınca Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinin önlenemeyeceğini dikkate alınız). İlgili talepler tarafımızla irtibata geçilerek yapılmalıdır (aşağıdaki 15. Bölümde yer alan iletişim bilgileri uyarınca). AB vatandaşıysanız ve tarafımızla irtibata geçildikten sonra tatmin edici bir şekilde çözüme kavuşturulmamış bir gizlilik sorununuz bulunuyorsa ilgili AB Düzenleyici Kurumuyla iletişime geçerek şikâyette bulunma hakkınız vardır.

14. Kullanım Şartları

TRUE TEAM® Mobil Uygulama Kullanım Şartları TRUE TEAM® internet sitesi ve hizmetlerinin kullanımı için geçerlidir. TRUE TEAM® Mobil Uygulama Kullanım Şartları is işbu Gizlilik Politikasına referans olarak dâhil edilmiştir. Dönem dönem yapılan değişiklikleri inceleyebilmeniz için Kullanım Şartlarımızı düzenli olarak gözden geçirmeniz önerilir.

15. İletişim Bilgileri

İşbu Politikada yer alan bilgilere ilişkin yorum, soru veya sorunlarınız ile ilgili olarak veya Kullanıcı Bilgilerinin gerek tarafımızdan gerekse adımıza diğer taraflarca işlenmesiyle ilgili diğer tüm konular için iletişim adresimiz: info@trueteam.io Veri Koruma Yetkilimiz ileinfo@trueteam.io adresinden iletişime geçebilirsiniz.

16. Gizlilik Politikasında Yapılabilecek Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası dönem dönem değiştirilebilecek olup, tüm değişiklikler yayınlanma tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. İşbu Gizlilik Politikasında veya veri toplama ve kullanma uygulamalarımızda önemli bir değişiklik olduğunu düşündüğümüz durumlarda Gizlilik Politikamızda değişiklik yapıldığını söz konusu değişiklik yürürlüğe girmeden önce internet sitelerimizde duyurulacaktır. Değişikliklerden sonra yayımlanacak olan Gizlilik Politikası versiyonu diğer eski tüm versiyonların yerine geçecektir. Hizmetlerimize erişmeye veya kullanmaya devam etmeniz Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Tarafınız için geçerli kayıt ve şartlar hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için internet sitemizi ziyaret ederek işbu Gizlilik Politikasına düzenli olarak incelemenizi öneririz. © 2023 True Team