Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

City Connect App Εφαρμογή Κινητού

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της εφαρμογής κινητού του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων Ανάπτυξης, η οποία από εδώ και στο εξής αναφέρεται ως “City Connect App” και οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας το “City Connect App” και οποιεσδήποτε σχετικές υπηρεσίες, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιείτε το “City Connect App“.

Άδεια Χρήσης “City Connect App”

Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων Ανάπτυξης, σας παραχωρεί προσωπική, περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη περαιτέρω παραχωρούμενη άδεια για την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο για την χρήση και λήψη των υπηρεσιών της.

Αποδεκτή Χρήση

Δεν επιτρέπεται να ενθαρρύνετε, βοηθήσετε ή εξουσιοδοτήσετε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να τροποποιήσει, ανασχηματίσει, αποκωδικοποιήσει, αποσυναρμολογήσει ή αλλοιώσει με άλλο τρόπο την εφαρμογή, εν όλω ή εν μέρει, ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα από την εφαρμογή. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:

 • Διαχωρισμό οποιουδήποτε μεμονωμένου στοιχείου της εφαρμογής για χρήση, εκτός από τη χρήση και τη λήψη των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.
 • Ενσωμάτωση οποιουδήποτε τμήματος αυτής στα δικά σας προγράμματα ή σύνθεση οποιουδήποτε τμήματος αυτής σε συνδυασμό με τα δικά σας προγράμματα.
 • Μεταφορά της εφαρμογής για χρήση με άλλη υπηρεσία.
 • Πώληση, ενοικίαση, χρηματοδοτική μίσθωση, δανεισμό, δανειοδότηση, διανομή, δημόσια επικοινωνία, μετατροπή ή περαιτέρω αδειοδότηση της εφαρμογής ή με άλλο τρόπο εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων στην εφαρμογή εν όλω ή εν μέρει.

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων Ανάπτυξης σας παρέχει ένα λογαριασμό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση σε περιορισμένες ή / και ασφαλείς περιοχές της εφαρμογής, του περιεχομένου ή / και των υπηρεσιών. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παραμένουν απόρρητα.

 • Υποβάλλετε δημοσιεύσεις μόνο για λογαριασμό σας, μην προσποιείστε ποτέ ότι είστε κάποιο άλλο άτομο
 • Δημοσιεύστε αποκλειστικά υλικό που είναι κατάλληλο για όλους
 • Όλες οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να είναι αληθείς και να μη συμπεριλαμβάνουν παραπλανητικό ή δόλιο υλικό
 • Χρησιμοποιείτε γλώσσα που δεν είναι προσβλητική, υβριστική ή απειλητική
 • Αντιμετωπίζετε πάντα τους άλλους όπως θα θέλατε να σας αντιμετωπίζουν
 • Ζητήστε άδεια πριν δημοσιεύσετε τη φωτογραφία κάποιου από την ιδιωτική του ζωή
 • Να είστε προσεκτικοί, να δημοσιεύετε προσωπικές πληροφορίες μόνο με την άδεια των εμπλεκόμενων ατόμων και μόνο στις σχετικές ιδιωτικές ομάδες του “City Connect App”

Απαγορεύεται αυστηρά:

 • Να χρησιμοποιείτε το “City Connect App” για κατάχρηση, παρενόχληση και απειλή άλλων
 • Να υποκινείτε μίσος με βάση το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά
 • Να χρησιμοποιείτε το “City Connect App” για να διεξάγετε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή να ενθαρρύνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αντιτίθεται στον “Κώδικα Δεοντολογίας” του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων Ανάπτυξης
 • Να δημοσιεύετε προσωπικά στοιχεία των συναδέλφων σας
 • Να δημοσιεύετε ή να διαδίδετε φήμες

Ενημερώσεις, συντήρηση και υποστήριξη

Αν κατεβάσετε ή χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “City Connect App”, μας δίνετε την άδεια να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε αναβαθμίσεις, ενημερώσεις και πρόσθετες λειτουργίες με σκοπό τη βελτίωση, την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής. Προκειμένου να διατηρηθεί η εφαρμογή ενημερωμένη, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αυτόματες ή μη αυτόματες ενημερώσεις οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η παροχή συντήρησης ή υποστήριξης οποιουδήποτε είδους, ενδέχεται να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.

“City Connect App” Περιουσιακά Στοιχεία Επωνυμίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ή την αδειοδότηση των “City Connect App” λογότυπων, εικονιδίων, εικόνων, κειμένων, τεκμηριώσεων και λογισμικών (“Περιουσιακά Στοιχεία Επωνυμίας”), που παρέχονται μέσω αυτής ή για να λάβετε άδεια χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του “City Connect App“, παρακαλώ στείλτε email στο info@cityconnectapp.gr για να ζητήσετε και να λάβετε την κατάλληλη άδεια.

Μη Εγγυήσεις

Αυτή η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει» χωρίς αντιπροσωπεύσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Το “City Connect App” δεν παρέχει αντιπροσωπεύσεις ή εγγυήσεις σχετικά με αυτήν την εφαρμογή ή τις πληροφορίες και το υλικό που παρέχονται σε αυτήν.

Τίποτα στην παρούσα εφαρμογή δεν αποτελεί, ή πρόκειται να αποτελέσει, συμβουλή οποιουδήποτε είδους.

Τροποποίηση

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων Ανάπτυξης διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση θα είναι δεσμευτική και θα παράγει αποτελέσματα αμέσως μετά την δημοσίευσή της. Κάθε αναθεώρηση θα σημειώνεται με την αλλαγή της αναγραφόμενης ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης. Η συνεχιζόμενη χρήση του “City Connect App” και οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών αποτελεί συμφωνία σε οποιαδήποτε αναθεώρηση των Όρων και Προϋποθέσεων.

Τερματισμός

Μπορείτε να τερματίσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, καταργώντας ή καταστρέφοντας όλα τα αντίγραφα της εφαρμογής που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχό σας. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα λήξουν αυτομάτως χωρίς προειδοποίηση από εμάς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους όρους της εφαρμογής. Σε περίπτωση τερματισμού, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα της εφαρμογής και η πρόσβασή σας στην υπηρεσία θα ανακληθεί άμεσα, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Ευχαριστούμε